درباره ما

داستان

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تحویل نتایج Phlox

تقریبا سه چهارم شرکت ها محصولات خود را با طراحی بهبود یخشیده اند

کیفیت محصول

کارایی محصول

71%

رضایت مشتری

95%

کارایی عملیاتی

بهروری کارمندان

63%

وقت خریده

80%

ملاقات با اعضا با استعداد ما

اریا اژمان

موسس

ارغوان زیبا

طراح

بهناز افشار

برنامه نویس

ماهان راسخ

مدیر فروش